Home

ERP u Jugoistočnoj Evropi

Unisoftware je jedna od svega nekoliko firmi koje su implementirale ERP projekte u Bugarskoj, Srbiji, Rumuniji i Turskoj.

Do danas, od brojnih dobavljača lokalnih ERP softvera samo su grčki nudili višejezičke verzije i lokalnu podršku bez osvrta na državne granice. Iz ovog razloga, ERP rešenja napravljena u Grčkoj, lokalizovana od strane brojnih dobavljača, predstavljaju mudar izbor za klijente smeštene u regionu Jugoistočne Evrope.

Od 2001. godine isporučivali smo ERP različitih dobavljača (Atlantis-ERP, Soft1-ERP, Navision-ERP, Entersoft EBS itd.) koje cenimo i podržavamo u brojnim prilikama.

Danas smo, ipak, fokusirani na SAP Business One i podržavamo njegovu lokalizaciju u jugoistočnim evropskim državama, dakle na našoj teritoriji.

Internacionalnim i globalnim firmama nudi se opcija implementiranja SAP Business One – rešenje za srednje tržište koje dolazi od svetskog ERP lidera, a koje je lokalizovano i promovisano u Jugoistočnoj Evropi od strane firme Alexander Moore , zlatnog SAP partnera.