Home

За нас

Отдадена на клиентите си бизнес софтуерна компания, Унисофтуер, внедрява както местни, така и международни решения. Ние помагаме на международни партнъори да локализират софтуерите си. Помагаме на клиентите си да управляват промените и трансформациите, които се случват в локалните им бизнес единици.

Компанията ни е създадена през 1999г. в София. Сръбската сестринска компания започва дейност в Белград през 2001г. Другата сестринска компания в Гърция започва дейността си през 2008г.

Освен в България, Гърция и Сърбия, ние сме изпълнявали цели проекти и в Румъния и Турция. Също така, нашият екип е участвал в проекти в Албания и Македония. В този ред на мисли, можем да потвърдим, че ние сме един от малкото екипи, способни да изпълняват международни ERP проекти в Югоизточна Европа.

Нашият екип

Екипът на Унисофтуер и нашите партнъори репрезентират богатство от практически опит във внедряването на ERP софтуери в различни среди с разбиране както на местни изисквания, така и на международни стандарти. Нашите специалисти имат значително бизнес и счетоводно минало, минавали са през множество международни обучения и са усвоили практиките на местният език и култура. Те са нашата гаранция за успешно внедряване и поддръжка, на които нашите клиентиизцяло могат да разчитат.

Нашите партнъори

Мрежа от местни счетоводители, одитори, адвокати, програмисти, преводачи и производители на софтуер, формирана с много години успешно сътрудничество, е най-ценният ни ресурс, който ни позволява да служим по-добре на клиентите си. Лоялността и солидарността са в основата на нашето партнъорство и са взаимни, те заедно представляват един от най-големите ни активи.

Нашите ценности

Ние оценяваме честността, упоритата креативна работа и легален, социално отговорен бизнес в демокрация. Няма отстъпки или компромиси в нашите ценности, но цената за това е голяма – особено в Югоизточна Европа днес.